onsdag 19 maj 2010

Tips till McDonalds

Att lägga ut banners vid den redaktionella uppmärksamheten för sitt företag må vara ett bra sätt att få kontakt med konsumenterna. Att skriva ett pressmeddelande är också bra. Men det räcker naturligtvis inte, speciellt inte med så vaga svar.

Oavsett om stormen lägger sig och allt fortsätter som vanligt, så kommer fläcken på McDonalds varumärke aldrig att försvinna. Om inte företaget tar tydligt initiativ:

* En offentliggjord policy, undertecknad av respektive restaurangchef såväl som företagsledning, upphängd på väggen i varje restaurang, väl synlig för både anställda och gäster.

* En intern undersökning idag och om ett år - redovisa resultaten och berätta om planerna framåt.

* En extern undersökning på samma sätt.

* Ta hjälp av externa aktörer - objektiva samarbetspartners som kan bidra med sakkunskap.

* Passa på att lyfta fram allt positivt med företaget - vad betyder McDonalds som arbetsgivare för ungdomar? Hur bidrar McDonalds till att minska ungdomsarbetslösheten? Vad får konsumenten? Vilka värderingar har McDonalds?

Det finns många bra saker att göra för att i grunden åtgärda ett problem. Och kanske till och med vända det till ett föredöme. Jag hoppas att det är just det som MacDonalds gör just nu.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar